ביטוח חיים למשפחה - iod

ביטוח חיים למשפחה

כמה שאלות וההצעת מחיר בדרך אליכם

מתחילים

ביטוח חיים למשפחה

הצעה לביטוח חיים למשפחה ב-10 שניות..

שאלון רפואי - יניב ששון יניב ששון
כמה אנשים לבטח לך?
הוספת מבוטח
סכום פיצוי
הזז/י את הסמן לגובה הרצוי
-
+
יש להזין ערך בין 10,000 ל 3,000,000
האם אתם מעשנים
האם מעשן/נת?
האם מעשן/נת?
בחר/י חבילת ביטוח

* המחירים המוצגים מותנים באישור חברות הביטוח

* קיים לכם ביטוח כזה? בואו לבדוק מה קיים לפני שאתם עושים שינויים

יש להזין מספר תעודת זהות תקין
תאריך לידה
תאריך הנפקה ת.ז
מספר טלפון
כתובת מייל
תאריך לידה
תאריך הנפקה ת.ז
מספר טלפון
כתובת מייל
קופת חולים
מקצוע
קופת חולים
מקצוע
גובה
הזז/י את הסמן לגובה הרצוי
משקל
הזז/י את הסמן למשקל הרצוי
גובה
הזז/י את הסמן לגובה הרצוי
משקל
הזז/י את הסמן למשקל הרצוי
מתי להתחיל את הביטוח
אנא ענה על השאלות הבאות
סמן הכל כ - לא
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות? שאלה כלל
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
סמן הכל כ - לא
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות? שאלה כלל
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק”ג במשקל בשנה האחרונה?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
יש לענות על כל השאלות
האם במהלך חייך אובחנו מומים/הפרעות באחד או יותר מהאיברים/ המערכות הבאים או שחלית באחת מהמחלות הבאות:
סמן הכל כ - לא
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
סמן הכל כ - לא
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
מחלות לב וכלי דם
מערכת עיכול
מחלות כבד
בקע / הרניה
מחלות נפש
מחלות אף אוזן וגרון
גידולים, מחלה ממארת (סרטן)
מחלות במערכת החיסון
מחלות והפרעות במערכת המין הנשית
מערכת עצבים ומח
יש לענות על כל השאלות
האם במהלך חייך אובחנו מומים/הפרעות באחד או יותר מהאיברים/ המערכות הבאים או שחלית באחת מהמחלות הבאות:
סמן הכל כ - לא
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
סמן הכל כ - לא
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
מחלות עור
מחלות כליות
מחלות עיניים וראייה
מחלות זיהומיות / מין
מחלות דם
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
היסטוריה משפחתית
יש לענות על כל השאלות
אנא אשר את השאלות הבאות
(על פי סעיף 3 בחוזר צירוף לביטוח(06.2016) חובה לבצע "תהליך התאמה" שיכלול בין היתר התייחסות ובדיקה מקיפה לביטוחים קיימים אצל הלקוח. חתימה על מסמך זה מהווה הרשאה חד פעמית (לתוקף של 5 ימים בלבד) לצורך בדיקת חברות הביטוח המבטחות אותי באתר האוצר "הר הביטוח".)
לאחר שבדקתי את הביטוחים הקיימים על שמי באתר הר הביטוח, אני מאשר כי אני עומד באחד משני התנאים הבאים: 1. לא קיים ברשותי כיסוי למקרה ביטוח דומה . 2. קיים ברשותי כיסוי למקרה ביטוח דומה אשר אין בכוונתי לבטלו. הנני מבקש להצטרף לתכנית המבוקשת על אף שיש בידי פוליסה קיימת המעניקה פיצוי עבור מקרה ביטוח דומה וכי ידוע לי כי יגבו ממני דמי ביטוח (פרמיות) עבור שתי הפוליסות.)
(אני מבקש/ת לקבל ממגדל הודעות ומסמכים באמצעי הקשר הבא:) מייל SMS דואר
לעיון בפרטי התפתחות הפרמיה בביטוח החיים לחץ כאן
(על פי סעיף 3 בחוזר צירוף לביטוח(06.2016) חובה לבצע "תהליך התאמה" שיכלול בין היתר התייחסות ובדיקה מקיפה לביטוחים קיימים אצל הלקוח. חתימה על מסמך זה מהווה הרשאה חד פעמית (לתוקף של 5 ימים בלבד) לצורך בדיקת חברות הביטוח המבטחות אותי באתר האוצר "הר הביטוח".)
לאחר שבדקתי את הביטוחים הקיימים על שמי באתר הר הביטוח, אני מאשר כי אני עומד באחד משני התנאים הבאים: 1. לא קיים ברשותי כיסוי למקרה ביטוח דומה . 2. קיים ברשותי כיסוי למקרה ביטוח דומה אשר אין בכוונתי לבטלו. הנני מבקש להצטרף לתכנית המבוקשת על אף שיש בידי פוליסה קיימת המעניקה פיצוי עבור מקרה ביטוח דומה וכי ידוע לי כי יגבו ממני דמי ביטוח (פרמיות) עבור שתי הפוליסות.)
(אני מבקש/ת לקבל ממגדל הודעות ומסמכים באמצעי הקשר הבא:) מייל SMS דואר
לעיון בפרטי התפתחות הפרמיה בביטוח החיים לחץ כאן
שאלון רפואי
בחר והשלמ/י את פרטי המבוטח הבא
יניב ששון
עריכה
יניב ששון
עריכה
תשלום
התשלום מועבר לחברת הביטוח לסליקה
מעדכן
הפרטים נשמרים באיזור האישי שלך באתר

ביטוח חיים למשפחה

כמה שאלות וההצעת מחיר בדרך אליכם

מתחילים
שלב ראשון שלב שני שלב שלישי סיום

שלב ראשון:

מבוטח 1:

מין

מבוטח 2:

מין
סכום פיצוי:

השוואת חברות:

מבוטח 1:
מבוטח 2:

חובה לבחור חברת ביטוח עבור המבוטח הראשון על מנת להמשיך

חובה לבחור חברת ביטוח עבור המבוטח השני על מנת להמשיך

בואו נתחיל

פרטים אישיים(שלב א)

מין

פרטים אישיים(שלב א) - מבוטח ב'

מין

שאלון רפואי(שלב ב)

מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק"ג במשקל בשנה האחרונה?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם יש סיכון מיוחד בעבודתך?
?
עבודה עם חומרים מסוכנים/ עבודה בגובה מעל 15 מטר וכו'.
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
?
לא כולל ביקורים שבשגרה כמובן(דלקות גרון,נזלת, שפעת וכו)
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
?
לרבות: ביופסיה, צינתור, קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, ציסטוסקופיה/ רנטגן, CT, MRI, אולטרה סאונד,אקו לב, ארגומטריה דופלר
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם במהלך חייך אובחנו מומים/הפרעות באחד או יותר מהאיברים/ המערכות הבאים או שחלית באחת מהמחלות הבאות:
מחלות לב וכלי דם
?
א.מחלת לב איסכמית, כאבים בחזה, התקף לב, צינתורים, הפרעות במסתמי הלב, מום לב מולד, אי ספקית לב, קוצב לב.ב. יתר לחץ דם, DVT , טרומבוזה, אישוות , מפרצת.
מערכת עצבים ומח
?
אירוע מוחי, אפילפסיה, פרקינסון, ניוון שרירים, ניוון במערכת העצבים, טרשת נפוצה, שיתוק או חולשה בגפיים.
מערכת עיכול
?
קרוהן, אולצרטיב קוליטיס
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
?
סכרת, טרום סוכרת, עודף שומנים בדם, טריגליצרידים, בלוטת התריס, הפרעות גדילה, הזעת יתר.
מחלות כבד
?
הפרעה בתפקודי הכבד, כבד מוגדל, שחמת, אי ספיקת כבד, הפטיטיס, אבנים בכיס או בדרכי מרה.
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
?
כאבי גב, בלט דיסק, פרימת דיסק, דלקת פרקים, ארטריטיס, בריחת סידן(אוסטיאופורוזיס), קרע שריר/רצועה/גיד/מיניסקוס, זאבת, פיברומיאלגיה, FMF (דלקת ים תיכונית).
מחלות נשימה
?
אסטמה, אמפיזמה, COPD (מחלת ריאות כרונית חסימתית) , ברונכיט כרונית, סיסטיק פיברוזיס.
מחלות עור
?
פסוריאזיס, פמפיגוס, אקזמה, נגע ו/או גידול בעור
בקע / הרניה
?
מפשעתי, בטניף טבורי, סרעפתי ו/או בצלקת ניתוחית
מחלות כליות
?
אי ספיקת כליות, ציסטות בכליות, דם או חלבון בשתן, טיפול בדיאליזה, אבנים, ריפלוקס דרכי השתן.
מחלות נפש
?
דיכאון, פוסט טראומה, PTSD , הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, פסיכוזה.
מחלות עיניים וראייה
?
עיוורון(חלקי או מלא), קטרקט, גלאוקומה, קרטוקונוס, היפרדות רשתית, ליקוי שמיעה, ליקוי שיווי משקל, לקות ראייה של מעל מספר 6 במשקפיים(דיופטריה).
מחלות אף אוזן וגרון
?
פגיעה בשמיעה, דלקות אזניים חוזרות, מנייר,טינטון, סינוזיטיס חוזרת, סטיית מחיצת אף, פוליפים, שקדים, פגיעה במיתרי הקול גרון וחלל הפה.
מחלות זיהומיות / מין
?
נשא HIV או חולה איידס, שחפת.
גידולים, מחלה ממארת(סרטן)
?
גידולים שפירים, גידולים ממאירים, לוקמיה, מיאלומה, לימפומה, מלנומה.
מחלות דם
?
פוליציטמיה, בעיות בטסיות, הפרעות בקרישת הדם, אנמיה.
מחלות במערכת החיסון
?
מחלות אוטואימנויות, לופוס-זאבת.
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
?
הגדלה של בלוטת הערמונית, עלייה בערכי PSA
מחלות הופרעות במערכת המין הנשית
?
מיומות, גדיולים ברחם, ציסטות שחלתיות, שדיים פיברוציסטיים.
היסטוריה משפחתית
?
האם יש בין קרובי משפחתך מדרגה ראשונה(אם/אם,אחים/אחיות,בן/בת)- שחלו במחלה לפני גיל 55כגון: מחלות לב, סרטן, סכרת, שבץ מוחי?

שאלון רפואי(שלב ב) - מבוטח ב'

מעשן או עישנת בשנתיים האחרונות?
האם היו שינויים של למעלה מ5 ק"ג במשקל בשנה האחרונה?
האם השתמשת או הינך משתמש בסמים?
האם הינך צורך יותר מ2 כוסות אלכוהול באופן קבוע בכל יום?
האם אתה עוסק בפעילות ספורט אתגרי או פעילות ספורטיבית ששכר בצידה?
האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר?
האם יש סיכון מיוחד בעבודתך?
?
עבודה עם חומרים מסוכנים/ עבודה בגובה מעל 15 מטר וכו'.
האם היית/נבדקת על ידי רופא או התייעצת עם רופא בשנה האחרונה?
?
לא כולל ביקורים שבשגרה כמובן(דלקות גרון,נזלת, שפעת וכו)
האם בשנה האחרונה נטלת תרופות שנרשמו לך על ידי רופא למשך יותר מ3 שבועות?
האם אושפזת ב5 השנים האחרונות?
האם עברת ניתוח ב5 השנים האחרונות או שהומלץ לך על ניתוח עתידי?
האם עברת השתלת איבר ב10 השנים האחרונות?
האם נקבעה לך נכות או הינך בתהליך קביעת נכות?
האם עברת או הומלץ לך לעבור בדיקות פולשניות או אבחנתיות ב-5 השנים האחרונות או הינך נמצא במהלך בירור מחלה שטרם הסתיימה?
?
לרבות: ביופסיה, צינתור, קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, ציסטוסקופיה/ רנטגן, CT, MRI, אולטרה סאונד,אקו לב, ארגומטריה דופלר
האם הומלץ על אשפוז סיעודי או ניתן טיפול סיעודי בבית או במוסד?
האם במהלך חייך אובחנו מומים/הפרעות באחד או יותר מהאיברים/ המערכות הבאים או שחלית באחת מהמחלות הבאות:
מחלות לב וכלי דם
?
א.מחלת לב איסכמית, כאבים בחזה, התקף לב, צינתורים, הפרעות במסתמי הלב, מום לב מולד, אי ספקית לב, קוצב לב.ב. יתר לחץ דם, DVT , טרומבוזה, אישוות , מפרצת.
מערכת עצבים ומח
?
אירוע מוחי, אפילפסיה, פרקינסון, ניוון שרירים, ניוון במערכת העצבים, טרשת נפוצה, שיתוק או חולשה בגפיים.
מערכת עיכול
?
קרוהן, אולצרטיב קוליטיס
מערכות ההפרשה הפנימית(מטבוליות/הורמונליות)
?
סכרת, טרום סוכרת, עודף שומנים בדם, טריגליצרידים, בלוטת התריס, הפרעות גדילה, הזעת יתר.
מחלות כבד
?
הפרעה בתפקודי הכבד, כבד מוגדל, שחמת, אי ספיקת כבד, הפטיטיס, אבנים בכיס או בדרכי מרה.
מחלות שלד/ פרקים/ ראומטולוגית
?
כאבי גב, בלט דיסק, פרימת דיסק, דלקת פרקים, ארטריטיס, בריחת סידן(אוסטיאופורוזיס), קרע שריר/רצועה/גיד/מיניסקוס, זאבת, פיברומיאלגיה, FMF (דלקת ים תיכונית).
מחלות נשימה
?
אסטמה, אמפיזמה, COPD (מחלת ריאות כרונית חסימתית) , ברונכיט כרונית, סיסטיק פיברוזיס.
מחלות עור
?
פסוריאזיס, פמפיגוס, אקזמה, נגע ו/או גידול בעור
בקע / הרניה
?
מפשעתי, בטניף טבורי, סרעפתי ו/או בצלקת ניתוחית
מחלות כליות
?
אי ספיקת כליות, ציסטות בכליות, דם או חלבון בשתן, טיפול בדיאליזה, אבנים, ריפלוקס דרכי השתן.
מחלות נפש
?
דיכאון, פוסט טראומה, PTSD , הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, פסיכוזה.
מחלות עיניים וראייה
?
עיוורון(חלקי או מלא), קטרקט, גלאוקומה, קרטוקונוס, היפרדות רשתית, ליקוי שמיעה, ליקוי שיווי משקל, לקות ראייה של מעל מספר 6 במשקפיים(דיופטריה).
מחלות אף אוזן וגרון
?
פגיעה בשמיעה, דלקות אזניים חוזרות, מנייר,טינטון, סינוזיטיס חוזרת, סטיית מחיצת אף, פוליפים, שקדים, פגיעה במיתרי הקול גרון וחלל הפה.
מחלות זיהומיות / מין
?
נשא HIV או חולה איידס, שחפת.
גידולים, מחלה ממארת(סרטן)
?
גידולים שפירים, גידולים ממאירים, לוקמיה, מיאלומה, לימפומה, מלנומה.
מחלות דם
?
פוליציטמיה, בעיות בטסיות, הפרעות בקרישת הדם, אנמיה.
מחלות במערכת החיסון
?
מחלות אוטואימנויות, לופוס-זאבת.
מחלות והפרעות במערכת המין הזכרית
?
הגדלה של בלוטת הערמונית, עלייה בערכי PSA
מחלות הופרעות במערכת המין הנשית
?
מיומות, גדיולים ברחם, ציסטות שחלתיות, שדיים פיברוציסטיים.
היסטוריה משפחתית
?
האם יש בין קרובי משפחתך מדרגה ראשונה(אם/אם,אחים/אחיות,בן/בת)- שחלו במחלה לפני גיל 55כגון: מחלות לב, סרטן, סכרת, שבץ מוחי?

תשלום(שלב ג)

את השלב הקשה כבר עברת 🙂 עכשיו אנחנו הולכים לעבוד בשבילך. נציגינו יצרו איתך קשר במהלך 24 השעות הקרובות לאימות הפרטים:

https://iod.co.il/wp-content/themes/default-th
https://iod.co.il/insurance/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94/
ביטוח חיים למשפחה
תשלום חודשי
תשלום לכל התקופה
גיל
הקוד שהזנת אינו תקין
שגיאה בשליחת אימות
he
ביטוח חיים - תעריפונים
ביטוח חיים - הנחות
hello@iod.co.il
דילוג לתוכן