מידיניות פרטיות - iod

מידיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר האינטרנט iod.co.il 

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות פרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש אלא אם הקשרם של דברים מחייב אחרת.

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר והמפרט את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט (להלן: "האתר").

מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הינה לשקף ולסקור, את האופן שבו עורכת החברה  שימוש במידע שנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או נאסף ע"י החברה ו/או האתר בעת השימוש באתר.

כללי

 1. מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על כל שימוש באתר באשר הוא, לרבות על כל צפייה, ו/או בכל אמצעי ככל שיהיה.
 2. כלל האמור והמפורט במדיניות פרטיות זו, כתוב בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, כאשר למען הסר הספק, כל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 3. וכן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, מתכוון גם ללשון רבים ולהפך.
 4. במידה ואינך מסכים למי מתנאי מדיניות הפרטיות שלהלן, אנא חדל משימושך באתר, לאלתר.
 5. חברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, המפעילה של האתר, מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר החברה או בשירותים דרכו (משתמש כהגדרה בתקנון תנאי השימוש).
 6. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלהלן, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. המשך שימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ועל כן, החברה ממליצה לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

איסוף מידע ושימוש בו

 1. החברה אוספת מידע בכל אופי אישי מאת המבקרים באתר, לרבות אך לא רק: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה.
 2. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידך, לרבות ובין היתר במידע אשר הצטבר אודותייך, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן אותך ולערוך סקרי שביעות רצון ו/או אודות שירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים.
 3. הנך מצהיר בזאת, מסכים, ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.
 4. הנך נותן הסכמתך לכך כי החברה יכולה לאסוף, להפיק ולערוך שימוש במידע, הן לצורך שימוש באתר והן לצורך שיווק ומכירה,  יצירת קשר, למתן הצעות, מתן הטבות, , פניה וזיהוי, אימות פרטים, שליחת עדכונים, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בישראל או מחוץ לישראל, לרבות חברות ביטוח, סוכני ביטוח וכיו"ב ("הספקים").
 5. מובהר לך בזאת, כי חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. במסגרת יצירת קשר עם החברה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור שלה ו/או לאזור האישי באתר, תתבקש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, ייתכן ותידרש למסור לחברה מידע אישי אשר יידרש לחברה לצורך מתן השירותים, כגון: ת.ז, מין, תאריך לידה וכו'. ככל שלא יימסרו הנתונים בשדות המבוקשים, לא תוכל להשתמש בשירותים שבאתר ואף לא תוכל להירשם לרשימת הדיוור של החברה.
 6. לתשומת לבך, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, יחד עם זאת, מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 7. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, ומדויק וכן כי ביצע ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 8. המידע אשר מסרת, אף בטרם מסרת פרטים כלשהם לחברה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיך ופעולותיך באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בהם שימוש בהתאם למטרות המאגר ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירתך את פרטי ההתקשרות לחברה והסכמתך לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחרים אשר מסרת, מידע בדבר שירותיה ומידע שיווקי ופרסומי של החברה.
 10. הנך רשאי לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסר" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".
 11. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, שיווק, דיוור ישיר, ניהול מכירות, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיו"ב.
 12. האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה, כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט, כתובת IP, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, מהיכן הגיע לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.
 13. כחלק מתפעול שוטף של האתר, החברה משתמשת ב"עוגיות "(Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים.
 14. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת,  החברה איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה נוקטת באמצעים סבירים בהתאם למקובל על מנת לשמור העברת פרטים אישיים המזהים אותך לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים המפורטים להלן:
 1. שימת הדגש לכך כי באתר ישנם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם מופעלים על ידי האתר או החברה, יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.
 2. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריותך הבלעדית והחברה לא תישא כל אחריות בגין הכניסה ו/או שימוש כאמור. החברה ממליצה לך לבדוק את תנאי השימוש באתר המקושר בטרם כל פעולה ו/או העברת פרטים אישיים באתר המקושר.
 3. בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, וכן ונוסף לכך להעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, בין היתר גם על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מנהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו ו/או במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכתו/או במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה ו/או על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים ו/או על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתרו/או במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.
 4. הנך מסכים ומאשר בזאת כי לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, הנך מאשר לחברה והחברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, לרבות לספקים, אשר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם.
 5. למען הסר הספק, החברה לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של הספקים במידע כאמור.
 6. הנך מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת,  והנך מאשר את העברת הפרטים שהזנת במערכות השונות באתר (לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך ותעודת הזהות שלך) לספקים, לצורך שימוש באתר. הנך מאשר קבלת הצעות שונות מהספקים אליהם הועברו פרטייך.
 7. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, החברה תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token),  באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי שלך במסגרת פעולות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, החברה תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.
 8. החברה עשויה להעביר מידע גם למדינות מחוץ לישראל. חלק מהמדינות הללו עלולות שלא להחיל חקיקה דומה להגנה על נתונים. בעצם הגלישה באתר, הנך מסכים להעברות בינלאומיות של מיעד כאמור. החברה תנקוט במאמצים סבירים כדי להבטיח שהמידע יישאר מוגן כראוי כשהוא מועבר בין גבולות בינלאומיים כאמור.

קבלת מידע מטעם החברה ו/או מי מטעמה ו/או מצדדים שלישיים:

 1. הנך מאשר בזאת כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מהחברה ו/או מי מטעמה לרבות ספקים.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל הטבות, מבצעים, פרסומות, עדכונים, , דיוור ישיר ו/או מידע שיווקי ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מטעם החברה ו/או מי מטעמה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה, הודעה אלקטרונית, ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מהצדדים השלישיים.
 3. הנך מאשר בזאת ונותן את הסכמתך לכך כי החברה תאסוף ותשמור מידע בקשר אליך, מידע זה ייאסף במסגרת השימוש שלך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה – למען הסר הספק, בין אם יימסר במישרין על ידך ובין אם בעקיפין – במאגרי המידע של החברה.

אבטחת מידע:

 1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת להגן עליך, על סודיות המידע והנתונים שמסרת כמשתמש באתר, וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת החברה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.
 2. לידיעתך, החברה מקדישה משאבים מרובים ונוקטת בכלל האמצעים העומדים לרשותה לצורך מניעת חדירה לאתר ו/או לסיכול ו/או לכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה של החברה למנוע שיבושים באופן מוחלט.
 3. החברה עושה את כל שביכולתה ומעבר לכך כדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידך באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות ושימוש בשיטות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיותך, אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.
 4. החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק לך את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, החברה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, בין במישרין ובין בעקיפין, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 5. החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות המידע שנמסר על ידך לא ייפרץ וכי המידע הנדון יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד החברה תנקוט באמצעים סבירים הרי אין החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא באם יגרם לך כתוצאה מפריצה לאתר ו/או למחשבי האתר ו/או למסדי נתוני החברה.
 6. לתשומת ליבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
 7. גלישה או שימוש באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריותך בלבד.
 8. בכלליות יאמר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרם לך משימוש באתר.

זכות עיון במידע ו/או מחיקתו:

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל עת, במידע אודותייך המוחזק במאגרי המידע של החברה. יובהר כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה, לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 2. אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות הדוא"ל ו/או באמצעות טלפון ו/או באמצעות פקס ו/או באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות במדיניות פרטיות זו והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.
 3. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור ישיר או פרסומות, עליך להודיע לחברה על כך בכתב באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. במקרה כאמור, החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.
 4. לידיעתך, החברה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר במקרה שתבקש את הסרתך.

יצירת קשר:

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בכל נושא אחר, הנוגע למדיניות פרטיות זו, בין אם ברצונך לשנות ו/או לתקן ו/או למחוק ו/או בשל כל סיבה אחרת ככל שתהיה, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות הפרטים שלהלן:

 1. כתובת מייל: hello@iod.co.il,
 2. טלפון: 077-9926233 / 058-5557860
 3. משרדה הרשום של החברה ממוקם ברחוב המסגר9 , תל אביב – יפו.
 4. זאת ועוד וככל והנך סבור שפרטיותך נפגעה באמצעות שימוש באתר באופן כזה או אחר הנך מוזמן לפנות לחברה בנושא, והחברה תענה לפנייתך תוך זמן סביר.

כללי:

 1. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.
 2. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות בכל עת. עדכונים אלה, יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם, שים לב כי עליך החובה להתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ו/או בכל שינוי שיחול בה.
 4. במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.
 5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
 6. החברה עשויה ויכולה לשנות את מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 7. מדינות זו באה להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך ככל שתהיה.
  רוצה לתאם שיחה?

  ישי שוקרון
  תאם שיחה

  מחכים לשמוע ממך, נשמח לעזור

  1700-555-786
  דילוג לתוכן