מחשבון - iod

מחשבון

פרטים כללים ייפוי כח

בדיקת הביטוחים שלי – באילו חברות אני מבוטח?

טופס ייפוי כוח חד פעמי לצורך קבלת מידע מאתר ״הר הביטוח״

i

נספח ה': על פי סעיף 3 בחוזר צירוף לביטוח(06.2016) חובה לבצע "תהליך התאמה" שיכלול בין היתר התייחסות ובדיקה מקיפה לביטוחים קיימים אצל הלקוח. חתימה על מסמך זה מהווה הרשאה חד פעמית (לתוקף של 5 ימים בלבד) לצורך בדיקת חברות הביטוח המבטחות אותי באתר האוצר "הר הביטוח".

חתימה דיגיטלית

בדיקת הביטוחים שלי – איזה פוליסות יש לי?

טופס ייפוי כוח חד פעמי לצורך קבלת מידע והעתקי פוליסות מחברות הביטוח

i

נספח ב': על פי סעיף 3 בחוזר צירוף לביטוח(06.2016) חובה לבצע "תהליך התאמה" שיכלול בין היתר התייחסות ובדיקה מקיפה לביטוחים קיימים אצל הלקוח. חתימה על מסמך זה מהווה הרשאה חד פעמית לצורך קבלת העתקי פוליסות ודו"חות שנתיים מחברות הביטוח. כך נוכל לבדוק את היקף הכיסויים בפוליסות השונות – ולאחר מכן לתת המלצות בהתאם.

מייפה את כוחו/ה של ישי שוקרון, ת.ז: 032566887 לדרוש ולקבל עבורי ועבור בני משפחתי אלה:

הוסף
הסר
חתימה דיגיטלית

מייפה את כוחו של סוכן הביטוח ישי שוקרון, לדרוש ולקבל עבורי ועבור בני משפחתי אלה, עבור פוליסות שמספרן:

 

יש למלא את כל השדות
יש להזין תעודת זהות תקינה
יש להזין מספר טלפון תקין
הקוד שהזנת אינו תקין
שגיאה בשליחת אימות
he
https://iod.co.il/wp-content/themes/default-th
https://iod.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f/
מחשבון
https://iod.co.il/thanks/
דילוג לתוכן